Албум за развитие на речта №1

...

Албум за развитие на речта №1

автор: Анна Тодорова
редактор: С. Тодорова
издава: ДумаПоДума София 2023
брой страници: 89
цвят: цветен
вариант: електронен
формат: А4
© Всички права запазени; ДумаПоДума

Цена:
35 лв.

   Този албум е предназначен за логопеди, учители и родители на деца на възраст 5-7 години.
   Състои се от езикови задачи, разпределени по теми. Подбраните материали обогатяват пасивния и активния речник. Развиват звуковата култура, описателната и свързаната реч, подобряват когнитивните процеси (мислене, внимание, памет) и спомагат за преодоляването на нарушенията в граматичната структура на речта.
   Целта на този албум е да подпомогне планирането на терапевтичната работа на логопеда и да включи активно родителите в процеса с цел затвърждаване на знанията и уменията, придобити в кабинетни условия.
   Чрез изпълнението на упражненията, предложени в албума, родителите получават информация за това какви знания трябва да имат децата им по всяка тема. Системата от упражнения, предложена в поредицата „Албум за развитие на речта“, се основава на принципа на постепенното усложняване на задачите. В процеса на работа децата овладяват различни речеви умения, които пренасят в свободната си реч.

Съдържание на Албум за развитие на речта №1
Моето семейство
Моят дом
• Професия – Строител
• „Трите прасенца“
• Мебели
• Електрически уреди
• Съдове
• Прибори
Храни/Хранителен магазин
Професия – Готвач
Есен
Есен плодородна   
• Плодове
• Зеленчуци
Професия –Градинар

Още продукти

Разгледайте нашите топ предложения